photo 1620
kwk bobrek 11.jpg Personenbahnhof BobrekThumbnailsZeche BobrekPersonenbahnhof BobrekThumbnailsZeche BobrekPersonenbahnhof BobrekThumbnailsZeche BobrekPersonenbahnhof BobrekThumbnailsZeche Bobrek